Copyright © 2015 by "Ursula Mentjot"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@koffieenhondenhaar.nl  Tel: 06 489 574 32
Algemene voorwaarden

De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.
De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës en cocktail enting. Een titerbepaling  wordt ook geaccepteerd.
De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien,teken en wormen.
De hond(en) moeten een degelijke halsband en riem hebben, slipkettingen zijn niet toegestaan.
Loopse teven mogen mee met de wandeling tot aan de tiende dag van de loopsheid, de week die daarop volgt kunnen er aparte afspraken gemaakt worden voor een eventuele aangelijnde individuele wandeling.  Na de vruchtbare periode kunnen de teven gewoon weer mee met de wandeling.
De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn, en treft daar zelf eventuele maatregelen voor.
De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn.
De eigenaar van de hond(en) machtigt koffie en hondenhaar uitlaatservice om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien koffie en hondenhaar uitlaatservice dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal in overleg met de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden.
De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch zo veel mogelijk bereikbaar te zijn.
Het annuleren van een wandeling dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden.
Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.
Vakanties van eigenaren dienen twee weken van tevoren aan Koffie en hondenhaar uitlaatservice doorgegeven te worden.
De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Koffie en hondenhaar uitlaatservice.
Koffie en hondenhaar uitlaatservice is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
Koffie en hondenhaar uitlaatservice heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
Koffie en hondenhaar uitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan en/of door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.
Koffie en hondenhaar uitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel door natte en/of vieze hond(en), wij zullen de hond(en) zo schoon en droog als mogelijk in de woning achterlaten, indien zorggedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen.
Koffie en hondenhaar uitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
Koffie en hondenhaar uitlaatservice behoudt zich het recht voor de hond(en) tijdelijk niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.
Koffie en hondenhaar uitlaatservice behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.
Koffie en hondenhaar uitlaatservice behoudt zich het recht voor hond(en) op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde honden of personen.
Koffie en hondenhaar uitlaatservice behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.
Bij herhaardelijke wanbetaling behoudt Koffie en hondenhaar uitlaatservice zich het recht de overeenkomst te ontbinden.
Het annuleren van een wandeling geschiedt minimaal 24 uur van tevoren.
Koffie en hondenhaar uitlaatservice behoudt zich het recht voor om tijdelijk iemand aan te stellen om de hond(en) uit te laten, in verband met vakantie of ziekte.

Koffie en hondenhaar, uitlaatservice